Sağlık

SES Duyurdu: Altınoluk’ta Valilik Emri İle İlkokul Sağlık Polikliniğine Çevrildi!

altınoluk ilkokul

SES Merkez Yönetim Kurulu, Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Altınoluk Sahil Beldesi’nde bulunan Hamiyet Ferudun Sözen İlkokulu’nun 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verilecek bir sağlık polikliniğine dönüştürüldüğünü duyurdu. SES, ancak savaşta olabilecek bir şeyin yapılarak, sağlık çalışanlarının iş yükünün artırılması ve mağdur edilmesi karşısında sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Sağlıkçılar Barınamıyor, Geçinemiyor, Fazla Çalıştırılıyor!

Sahil beldelerindeki sağlık çalışanlarının geçim ve barınma sorunlarını gündeme getiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi’nin açıklamalarının ardından sahil beldelerinde sağlıkçıların karşılaştığı bir başka sorun da SES Genel Merkezi tarafından paylaşıldı. SES Merkez Yönetim Kurulu, Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı sahil beldesi olan Altınoluk’ta bir ilköğretim okulunun sağlık hizmeti verilmesi amacıyla polikliniğe çevrildiğini duyurdu.

Hamiyet Ferudun Sözen İlkokulu Polikliniğe Dönüştürüldü

Okulların polikliniğe çevrilmesinin ancak doğal afet ve savaş gibi durumlarda olabileceğine dikkat çeken ve uygulamaya tepki gösteren SES açıklamasında, “Turistik bölgelerde özellikle mevsimsel olarak nüfus sayıları beş altı kat artan il ve ilçelerde aynı personel sayısı ile hizmet verilmektedir. Yıllardır bu bölgelerde kamu sağlık kurumlarının sayısı ve niteliğini artan nüfus oranına göre planlanıp yatırım yapılmasını ifade ediyoruz. Yine tüm ülkede çalışan sağlık emekçisi sayısının OECD ortalamasının çok çok altında olduğunu dile getiriyor ve kadrolu güvenceli istihdam modeli ile açığın kapatılmasını talep ediyoruz. Bugün Altınoluk’ta Hamiyet Ferudun Sözen İlkokulu’nun gelecek turistlerin sağlık hizmetlerinin aksamaması için 24 saat hizmet veren polikliniğe çevrildiğine dair bilgiye ulaştık, inanamadık. Bu bilgiyi teyit etmek için Edremit Devlet Hastanesi Başhekimliğini aradık ve Valilik emri ile bu uygulamanın başlatıldığını teyit ettik. Edremit Devlet Hastanesi mevcut çalışan sayısına herhangi bir personel takviyesi yapılmadan 24 saat çalışma şeklinde personelin görevlendirilerek hizmet vereceği bilgisi karşısında sağlık emekçilerini dinlenmeye hakkı olmayan adeta robotlar gibi değerlendiren, popülist mülki amirler olması gerçeği karşında hayrete düştük. Bu kadarı da olmaz dediğimiz, gözümüz bunu da mı görecekti dediğimiz her şey oluyor” cümlelerine yer verdi.

  Kamu İşçisine Yüzde 45 Zam Yapıldı

ses

Okulların Polikliniğe Dönüştürülmesine Seyirci Kalmayacağız

SES Genel Merkezi okulların polikliniğe dönüştürülerek, sağlık emekçilerinin iş yüklerinin artırılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Tüm yurttaşlara, göçmenlere, mültecilere, sığınmacılara, turistlere yani bu ülkede kalıcı veya geçici bulunan herkesin nitelikli sağlık hizmeti almasını en fazla savunan ve mücadelesini veren sendikayız. Ama aynı zamanda sağlık emekçilerinin de insani koşullarda çalışmasını, dinlenme hakkını kullanmasını istiyoruz. Bunun yolu da kamu sağlık kurumlarının sayısının ve niteliğinin artması ile yeterli personel istihdamı ile olabilir. Ama en önemlisi de tedavi edici değil toplumun hastalanmasını önleyecek koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi esas olandır. Deprem bölgesinde apartman altında dükkânlarda, cami altlarında, baraka gibi yerlerde açılan ASM’lerin nasıl işlevsiz hale getirildiğini gördük. Sağlık sistemi adeta enkaz altında kaldı. Halen Hatay başta olmak üzere birçok ilde sağlık sisteminin enkazı kaldırılmış değil. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Savaş gibi olağanüstü durumlarda başvurulan bir yöntemle okulları polikliniğe dönüştürülmesine, az sayıdaki sağlık emekçisinin dinlenme ve izin hakları elinden alınarak angarya ve kötü çalışma koşullarında hizmet üretilmesine seyirci kalmayacağız.”

İlkokul Binasında Nitelikli Sağlık Hizmeti Mümkün Değildir!

Sağlık hizmetleri temel kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği, hizmet kalite standartlarına aykırı bir şekilde ilkokul binasında güvenli, nitelikli bir sağlık hizmeti verilmesi mümkün olmadığını belirten SES, bu yanlıştan derhal dönülmesi çağrısında bulundu. “Bu yanlıştan derhal vazgeçilmeli nüfus hareketleri dikkate alınarak, kadrolu güvenceli yeterli sayıda sağlık emek gücü istihdamı planlamasıyla sağlık emekçilerinin dinlenme hakkı gasp edilmemeli ve güvenli çalışma ortamlarında hizmet üretmeleri sağlanmalıdır” açıklaması yapan SES Merkez Yönetim Kurulu konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.  (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

  Kabızlık Sorunu Neyden Kaynaklanır

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu