Sağlık

Hekim Maaşları Kamuoyu İle Paylaşılacak !

Hekimler “Emek Bizim Söz Bizim” Dedi

Hekim maaşları kamuoyu ile paylaşılacak ! 2024 Ocak Ayı Zammı Hekim Maaşları İçin Senaryolar hesaplandı.

Ocak 2024 memur maaş zammı ile birlikte birçok kurum ya da kişi tarafından referans gösterilen hatalı maaş hesaplamaları üzerinden toplumda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. HEKİM-SEN Sendikası, Ocak 2024 hekim maaşları üzerinden oluşturulmaya çalışılan bu algının engellenmesi için, 3 farklı zam senaryosunda uzman tabiplerin maaş hesaplamalarını açıkça kamuoyu ile paylaşma kararı aldı.

Hekim maaşları basında, internet sitelerinde, ulusal medyada ve sosyal medyada birçok kurum, kişi ya da siyasiler tarafından referans gösterilmekte, hatalı hesaplamalar ile hekimler üzerinden toplumda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu açıklama, konuşma ve paylaşımlarda hekimlerin 2024 yılı Ocak ayında alacakları zamlı maaşların yanlış hesaplanması ile bu algılar devam ettirilmektedir. Hekimsen Sendikası, bu durumun önüne geçebilmek amacıyla olası zam senaryoları üzerinden hazırlanmış örnek bordroları ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşma kararı aldı.  Bordrolar Uzman Tabipler için yapılan hesaplamalar olup, hatalı hesaplamaları açıkça göstermek amacı ile paylaşıldı.

2024 Ocak Hekim Maaşı

Konu hakkında HEKİMSEN şu açıklamayı yaptı, “Uzman Tabip maaşları, 657 DMK kadrolu devlet memurlarına 2024 Ocak ayında yapılacak zam ile artış gösterecektir. Bu artış için öngörülen çeşitli zam oranları mevcuttur. 657 DMK kadrolu devlet memurları için öngörülen zam oranları 3 ayrı senaryoya göre hesaplanmış, tahmini zam oranları üzerinden ilgili bordrolar hazırlanmıştır. Uzman Tabipler için, %29,64, %43,12 ya da %46,73 rakamlarına yakın oranlarda zam yapılması durumunda oluşacak bordrolar aşağıdaki gibi olacaktır”

  Asgari Ücret Ara Zammı Kurban Bayramından Önce Açıklanacak

%29,64 Zam ile Uzman Tabip Maaşı

“Açıklanan Temmuz ve Ağustos enflasyonlarına göre sadece ilk 2 aylık enflasyona göre %29,64 zam yapılması kesinleşmiş bu orana göre verilmesi gereken zamlı bordro hazırlanmıştır. Uzman Tabipler için 2.775,83 TL ek gösterge, 10.344,52 TL taban aylık, 2.843,64 TL gelir vergisi, 324,64 TL damga vergisi hesaplanmışıtır”

%29,64 İçin Net Maaş: 51.284,61 TL

Olası zam senaryolarından biri olan %29,64 zam yapılması halinde yapılan hesaplama sonucunda zammın %29,64 olduğu senaryoda uzman hekim net maaşı 51.284,61 TL olacaktır.

Olası %29,64 zam sonrasında oluşacak bordro aşağıdaki gibi olacaktır:

%43,12 Zam ile Uzman Tabip Maaşı

Merkez bankası enflasyon tahminlerine göre yıllık enflasyonun % 58 – 62  arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonun %58 olması durumunda Ocak 2024’te memurlara yapılacak zam oranı %43,12 olacaktır.  Bu zam oranında Uzman Tabipler için 3.064,39 TL ek gösterge, 11.419,90 TL taban aylık, 3.344,70 TL gelir vergisi, 370,61 TL damga vergisi hesaplanmışıtır.

%43,12 İçin Net Maaş: 56.398,31 TL

Olası zam senaryolarından bir diğeri olan %43,12 zam yapılması halinde yapılan hesaplama sonucunda zammın %43,12 olduğu senaryoda net maaş 56.398,31 TL olacaktır. Olası %43,12 zam sonrasında oluşacak bordro aşağıdaki gibi olacaktır:

%46,73 Zam ile Uzman Tabip Maaşı

Enflasyonun Merkez Bankası tahminlerinin üst sınırı olan %62 olması durumunda Ocak 2024’te memurlara yapılacak zam oranı %46,73 olacaktır. Bu durumda Uzman Tabipler için 3.141,73 TL ek gösterge, 11.708,12 TL taban aylık, 3.478,99 TL gelir vergisi, 382,94 TL damga vergisi hesaplanmışıtır.

%46,73 İçin Net Maaş: 57.768,84 TL

Olası zam senaryolarından bir diğeri olan %46,73 zam yapılması halinde yapılan hesaplama sonucunda zammın %46,73 olduğu senaryoda net maaş 56.768,84 TL olacaktır. Olası %46,73 zam sonrasında oluşacak bordro aşağıdaki gibi olacaktır:

  Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı

Olası zam senaryoları ile Ocak 2024 Uzman Tabip maaşları, aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. İlgilileri yanlış hesapları referans alarak algı yönetimine katkı sağlamamaları noktasında bir kez daha uyarıyoruz.

Hekimler üzerinden yapılan hesaplamalardaki bilinçli algı yönetimi çalışmalarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu