Türk Eğitim-Sen’den EYT’den Re’sen Emekli Olmak İsteyen Üyelere Müjde!

Türk Eğitim-Sen’den EYT’den Re’sen Emekli Olmak İsteyen Üyelere Müjde!

EYT’den Re’sen emekli olmak isteyen eğitimcilere müjdeli haber Türk Eğitim Sen’den geldi!

Türk Eğitim-Sen yaptığı açıklamada, “4/C’den 4/B’ye geçen ve EYT yasası kapsamında re’sen emekli edilen üyeler adına açılan davalarda, Konya 2. İdare Mahkemesi olumlu kararlar vermiştir. Mahkeme, 2023/1395 E., 2024/761 K. ve 2023/1396 E., 2024/762 K. sayılı kararlarıyla bu işlemlerin iptaline hükmetmiştir.” cümlelerine yer verdi.

EYT Hakkında Gerekçeli Karar Yayımlandı

Kararların gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir: “7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 95. madde ile tanınan erken emeklilik hakkı, tercihe bağlı istisnai bir hak olarak getirilmiştir. Bu emeklilik hakkından, yaş koşulu dışındaki diğer koşulların sağlanması halinde ve ancak talep edilmesi üzerine yararlanılabileceği, bu yönde bir talepte bulunmayanların ise re’sen emekli edilmelerinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Sözleşmeli Personel Emekliliğe Hak Kazanacak

“2018 yılında sözleşmeli personel pozisyonuna atananların, o anki koşullara göre emekliliğe hak kazanacakları tarihi esas alarak çalışma sürelerini planladıkları vurgulanmıştır. Bu nedenle, erken emeklilik talebi olmayan sözleşmeli personelin sonradan yapılan düzenlemeye tabi tutulmasının hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesine aykırı olduğu, aynı zamanda anayasal bir hak olan çalışma hakkının önüne geçerek bu yönde bir kısıtlama getirilemeyeceği ifade edilmiştir”

EYT Düzenlemesinin Sonradan Yürürlüğe Girmesi

“Dava konusu işlemin, 26.01.2023 tarihli değişiklikle 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 48. maddeye istinaden, sözleşmeli personele tanınan memur kadrosuna geçiş hakkından yararlanmayan personelin EYT yasası kapsamında re’sen emekliye sevk edilmesi sonucunu doğurduğu görülmüştür. Memur kadrosuna geçmeyen personelin, re’sen emekliye sevk edilmeme adına tercihlerini memur kadrosuna geçme yönünde kullanabilecekken, EYT düzenlemesinin sonradan yürürlüğe girmesi nedeniyle bu hakkı kullanamayacakları ve bu durumun adaletsizlik oluşturduğu belirtilmiştir!”

EYT Kapsamında Erken Emeklilik Talebinde Bulunanlar

Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun’un mülga 4/C maddesinin ikinci paragrafı kapsamında yer alırken sözleşmeli personel statüsüne geçen kişiler yönünden, EYT yasası kapsamında erken emeklilik talebinde bulunanların istihdamlarına son verilebileceği; erken emeklilik talebi olmayan sözleşmeli personelin ise sözleşmeli personel pozisyonuna geçirildikleri tarihte tabi oldukları emeklilik şartlarının sağlandığı anda istihdamlarına son verilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, davacının 7438 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandığından bahisle sözleşmesi feshedilerek emekliye sevk edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Bu kararlar, 4/C’den 4/B’ye geçen ve EYT kapsamında re’sen emekli edilen üyelerimiz için emsal teşkil etmektedir.  (BSHA- Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu